Θερινή περίοδος

Δίκλινο Τρίκλινο Τετράκλινο

Χημείας

 • Χρήση ως
 • Δίκλινο: 130€
 • Τρίκλινο: 140€
 • Τετράκλινο: 150€
 
 • Για αργίες/ημέρα
 • Δίκλινο: 150€
 • Τρίκλινο 160€
 • Τετράκλινο: 170€
 

Ιστορίας

 • Χρήση ως
 • Δίκλινο: 130€
 • Τρίκλινο: 140€
 • Τετράκλινο: 150€
 
 • Για αργίες/ημέρα
 • Δίκλινο: 150€
 • Τρίκλινο 160€
 • Τετράκλινο: 170€
 

Μαθηματικών

 • Χρήση ως
 • Δίκλινο: 120€
 
 • Για αργίες/ημέρα
 • Δίκλινο: 130€
 

Φιλοσοφίας

 • Χρήση ως
 • Δίκλινο: 100€
 • Τρίκλινο: 110€
 • Τετράκλινο: 120€
 
 • Για αργίες/ημέρα
 • Δίκλινο: 120€
 • Τρίκλινο 130€
 • Τετράκλινο: 140€
 

Φυσικής

 • Χρήση ως
 • Δίκλινο: 120€
 • Τρίκλινο: 130€
 • Τετράκλινο: 140€
 
 • Για αργίες/ημέρα
 • Δίκλινο: 140€
 • Τρίκλινο 150€
 • Τετράκλινο: 160€
 

Γεωγραφίας

 • Χρήση ως
 • Δίκλινο: 120€
 • Τρίκλινο: 130€
 • Τετράκλινο: 140€
 
 • Για αργίες/ημέρα
 • Δίκλινο: 140€
 • Τρίκλινο 150€
 • Τετράκλινο: 160€
 

Ανθρωπολογίας

 • Χρήση ως
 • Δίκλινο: 120€
 
 • Για αργίες/ημέρα
 • Δίκλινο: 130€
 

Γεωλογίας

 • Χρήση ως
 • Δίκλινο: 100€
 
 • Για αργίες/ημέρα
 • Δίκλινο: 110€
 • Τρίκλινο 120€
 

Εργαστήριο Α

 • Χρήση ως
 • Δίκλινο: 110€
 • Τρίκλινο: 120€
 • Τετράκλινο: 130€
 
 • Για αργίες/ημέρα
 • Δίκλινο: 130€
 • Τρίκλινο 140€
 • Τετράκλινο: 150€
 

Εργαστήριο Β

 • Χρήση ως
 • Δίκλινο: 110€
 • Τρίκλινο: 120€
 • Τετράκλινο: 130€
 
 • Για αργίες/ημέρα
 • Δίκλινο: 130€
 • Τρίκλινο 140€
 • Τετράκλινο: 150€
 

Εργαστήριο Γ

 • Χρήση ως
 • Δίκλινο: 110€
 • Τρίκλινο: 120€
 • Τετράκλινο: 130€
 
 • Για αργίες/ημέρα
 • Δίκλινο: 130€
 • Τρίκλινο 140€
 • Τετράκλινο: 150€
 

Κάντε Κράτηση